Activiteiten aanbod

't Weijtje biedt een divers activiteiten aanbod en wordt afgestemd op de wens van de individuele jongere. Daarnaast is er sprake van een weekstructuur waarin diverse activiteiten aan bod komen. Hierbij kan gedacht worden aan sport, spel, koken, techniek, muziek, tuin en het uitvoeren van diverse projecten die aansluiten bij het interessegebied van de individuele jongere. Het activiteiten aanbod kan worden afgewisseld met het uitvoeren van school gerelateerde opdrachten. Dit naar wens en behoefte van de jongere. 

 

Naast het standaard activiteiten aanbod worden er themaweken georganiseerd die passend zijn bij de leeftijdscategorie van de jongeren. En om het toekomstbeeld te verbreden worden er periodiek excursies gepland naar bedrijven.