Medezeggenschap

't Weijtje vindt het belangrijk dat de wensen en behoeften van de jongeren zoveel mogelijk worden meegenomen binnen de beleidsvorming. Om jongeren hierin een stem te geven, houden we iedere zes weken een jongerenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de actuele thema's en programma's doorgenomen, bespreken we wat goed gaat, wat beter kan en is er uitgebreid ruimte voor eigen input van de jongeren.

 

Daarnaast krijgen zowel de jongeren als ouders de ruimte voor inbrengt tijdens het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.