Zorg & onderwijs

Niet voor alle jongeren is naar school gaan vanzelfsprekend. Door verschillende redenen kunnen jongeren vastlopen binnen het reguliere of speciaal onderwijs. ’t Weijtje biedt speciaal voor deze doelgroep, in samenwerking met de Fritz Redlschool, een uniek zorg-onderwijs arrangement. ’t Weijtje en de Fritz Redlschool bundelen de krachten en brengen de expertise op het gebied van zorg en onderwijs samen.

Het doel van de samenwerking is het voorkomen van thuiszittende jongeren en re-integreren in het onderwijs. Om dit te kunnen realiseren zijn er een Gz-psycholoog, pedagogen en leerkrachten betrokken. Een zorg-onderwijs arrangement is een op maat voorziening, gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de jongeren. De jongeren werken uit lesmateriaal van de school van herkomst.

 

Naast de samenwerking met de Fritz Redl school zoekt 't Weijtje de samenwerking en verbinding met diverse scholen uit de regio. Iedere jongeren kent zijn eigen unieke ontwikkeling. Voor de jongeren voor wie een schoolse omgeving niet passend blijkt zoeken wij samen naar een geschikte alternatieve uitstroom richting. Hierbij kan gedacht worden aan arbeid of bijvoorbeeld dagbesteding. 

 

Het onderwijs kan gecombineerd worden met individuele begeleiding of begeleiding in groepsvorm. Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.