Zorgaanbod

Zorg & onderwijs

Door verschillende redenen kunnen jongeren vastlopen binnen het regulier of speciaal onderwijs. 't Weijtje biedt voor deze jongeren, in samen werking met de Fritz Redlschool, een zorg-onderwijs arrangement. We bundelen onze krachten en brengen de expertise op het gebied van zorg en onderwijs samen.


Dagbesteding

Er wordt dagbesteding geboden aan jongeren in (klein) groepsverband. Wij bieden individueel gerichte daginvulling waarmee de jongeren zich niet schikken aan ons aanbod, maar wij de aansluiting vinden bij hen. We zoeken naar de motivatie en interesses, hier passen wij ons aanbod op aan. Onze dagbesteding is vaak een onderdeel van het zorg- en onderwijstraject.


Individuele begeleiding

Deze begeleidingsvorm is passend voor jongeren waarbij er sprake is van overprikkeling, groepsdruk of andere redenen waarom jongeren gebaat kunnen zijn bij intensievere begeleiding. De jongere gaat in samenwerking met een vaste begeleider aan de slag, voegt bij de groep wanneer daar behoefte aan is en gaat weer individueel verder wanneer het teveel wordt. Deze begeleidings-vorm kan ook een onderdeel zijn van het zorg- en onderwijstraject.


Ambulante begeleiding

Een ambulant begeleider bezoekt de jongere thuis om de zorgvraag in kaart te brengen en daar concreet mee aan de slag te gaan. Tevens kan een ambulant begeleider worden ingezet om te ondersteunen in de voorbereiding naar dagbesteding, individuele begeleiding of een onderwijslocatie. Ook zetten wij ambulante begeleiding in als nazorg, waar nodig. Bijvoorbeeld bij het doorstromen vanuit 't Weijtje naar onderwijs of arbeid.