Missie & Visie

’t Weijtje biedt jeugdzorg op maat binnen een kleinschalige setting en richt zich op jongeren die uitvallen binnen het onderwijs of reguliere jeugdzorgsettingen binnen de leeftijd van 13 tot 18 jaar. De begeleiding is gericht op jongeren met internaliserende gedragsproblematiek voortkomend uit diverse ziektebeelden of opvoedproblematiek.

 

’t Weijtje biedt intensieve individuele en/of groepsbegeleiding, afhankelijk van de zorgvraag en zorgzwaarte. Het aanbod is gericht op de motivaties en interesses van de jongeren, veelal gecombineerd met een vorm van onderwijs. Maatwerk in de begeleiding staat dan ook centraal. Om een zo vertrouwd en veilig mogelijke omgeving voor de jongeren te kunnen creëren, is het van belang dat de jongeren een band opbouwen met de professionals. Deze professionals zetten zich hier voor in door middel van een positieve benadering en een planmatige en gestructureerde aanpak. Door middel van deze zeer persoonlijke benadering voelen de jongeren zich vertrouwt en krijgen zij de kans om zich te ontplooien. De competenties van de jongeren worden versterkt zodat er een nieuw toekomstperspectief gecreëerd kan worden.

 

Het doel van ’t Weijtje is om randvoorwaarden te creëren waarin jongeren weer tot leren komen. De interventies die ’t Weijtje hier voor in zet zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, het aangaan van relaties, het aanleren van sociale vaardigheden, de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied en de re-integratie in het onderwijs.

 

Ecologisch perspectief

’t Weijtje werkt zeer intensief samen met alle betrokken partijen rondom de jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan de ouders van de jongere, maar ook aan de school van herkomst, betrokken hulpverleners, behandelaren en betrokken gemeenten.

 

Intensief persoonlijk contact met het netwerk van de jongeren is essentieel voor de voortgang van het traject. Door middel van een inventief volgsysteem wordt de ontwikkeling en de communicatie rondom de jongere op alle vlakken inzichtelijk, om zo een goed beeld te scheppen van de groei en progressie. Aan de hand van deze progressie wordt er gezocht naar een geschikte uitstroomplek, bij voorkeur onderwijs maar ook dagbesteding of arbeid kan het doel zijn. De professionals zoeken naar de geschikte plek in samenwerking met partners als het jongerenloket, jobcoaches en onderwijsvoorzieningen.

 

Ook is er sprake van een samenwerking met het thuiszittersteam van de Fritz Redl school. Het thuiszittersteam is opgericht om uitvallende jongeren terug te begeleiden naar het onderwijs. Het thuiszittersteam bestaat uit een GZ-psycholoog, docenten en onderwijsbegeleiders. Zij kunnen worden ingezet wanneer jongeren, na een periode van intensieve begeleiding, toe zijn aan het (opnieuw) oppakken van didactische activiteiten.