't Weijtje streeft naar de best mogelijke zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is een juiste screening van nieuwe aanmeldingen van groot belang. Binnen 't Weijtje is er een team van professionals beschikbaar die nieuwe aanmeldingen beoordelen op inhoud en op de aansluiting van de uitsluitcriteria. Vanwege het grote animo en om de wachtlijst te reduceren kunnen wij enkel aanmeldingen in behandelingen nemen vanuit de regio's waarmee wij gecontracteerd zijn. Dit geldt voor regio Lekstroom (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Vijf Heerenlanden, Lopik) en KOOS en Spoor030 (Utrecht). 

 

Om een jongere aan te melden willen wij u vragen om de volgende procedure te volgen:  

 

Stuur een mail naar info@weijtje.nl met een beschrijving van de leeftijd en woonplaats van de jongere, een korte omschrijving van de situatie en problematiek, het intelligentieprofiel of leerniveau en een beschrijving van de situatie rondom het onderwijsproces. Ook willen wij u vragen om de contactgegevens te vermelden van de juiste contactpersoon voor een terugkoppeling na de screening. Gebruik in de mail in navolging van de AVG-wet enkel initialen van de aan te melden jongere. 

 

Ons team van professionals screenen iedere drie weken de aanmeldingen en verzorgen opvolgend een terugkoppeling met informatie over een eventuele plaatsing en de wachttijden.